CHO THUÊ XE LỄ HỘI

CHO THUÊ XE DU LỊCH

THUÊ XE 45 CHỖ ĐI NINH BÌNH

   Thaco, Huyndai      2015 45 chỗ
   Thaco, Huyndai      2015 45 chỗ
   Thaco, Huyndai      2015 45 chỗ
  Thaco 2015 34 chỗ

THUÊ XE VĂN PHÒNG

   Updating ...   ... ...
   Ford Transit   2015 16 chỗ
   Innova, Fortuner  2016 7-8 chỗ